string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2009w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 , poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Dz. U z 2009 Nr 52, poz.420 ) oraz na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U z 2008 Nr 209, poz. 1316, Dz. U z 2009 Nr 19, poz. 1316, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/180/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 , poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Dz. U z 2009 Nr 52, poz.420 ) oraz na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U z 2008 Nr 209, poz. 1316, Dz. U z 2009 Nr 19, poz. 1316, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:Uchwała nr 180 (25kB) pdf
Załącznik 1 do Uchwały nr 180 (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2010, 12:16:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2007