string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXII/181/09Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2009w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Piątek.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1808, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 13 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43,Nr 106,poz.679, Nr 121, poz.770; z 1998r. Nr 106, poz.668; Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz.U. z 2003r. Nr 96poz.874, Nr 199 poz. 1937; z 2008r. Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101) Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XXXII/181/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Piątek.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1808, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 13 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43,Nr 106,poz.679, Nr 121, poz.770; z 1998r. Nr 106, poz.668; Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz.U. z 2003r. Nr 96poz.874, Nr 199 poz. 1937; z 2008r. Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101) Rada Gminy Piątek postanawia:Uchwała nr 181 (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2010, 12:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2380