string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/117/04Rady Gminy Piątekz dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane przez Gminę w zakresie zadań własnych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 oraz Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 , poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568 z 2004, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)w związku z art.96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593)

Uchwała nr XX/117/04
Rady Gminy Piątek
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane przez Gminę w zakresie zadań własnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 oraz Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 , poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568 z 2004, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)w związku z art.96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593)


Uchwała XX/117/04 (66kB) word

Załącznik do Uchwały XX/117/04 (34kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 lutego 2005, 08:54:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3208