string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/118/04Rady Gminy Piątekz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia zasad korzystania z usług opiekuńczych oraz zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, na terenie Gminy Piątek Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 oraz Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717 oraz Nr 162, poz.1568 z 2004 i Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.8 ust.1, art.50 oraz art.96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593)

Uchwała nr XX/118/04
Rady Gminy Piątek
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia zasad korzystania z usług opiekuńczych oraz zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, na terenie Gminy Piątek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 oraz Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717 oraz Nr 162, poz.1568 z 2004 i Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.8 ust.1, art.50 oraz art.96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593)


Uchwała XX/118/04 (73kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 lutego 2005, 09:13:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2414