string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/119/04Rady Gminy Piątekz dnia 1 grudnia 2004w sprawie zaciągnięcia przez Wójta Gminy zobowiązania w imieniu Gminy Piątek Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148; zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135)

Uchwała nr XX/119/04
Rady Gminy Piątek
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zaciągnięcia przez Wójta Gminy zobowiązania w imieniu Gminy Piątek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148; zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135)


Uchwała XX/119/04 (21kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (1 kwietnia 2005, 09:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2412