string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/122/2004Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2004w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591;z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. ,Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568) oraz art.4’ust.1i 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231,zm.Dz.U.Nr 167 poz.1372,Dz.U. z 2003 r. Nr80 poz.719, Nr.122,poz.1143)

Uchwała nr XXI/122/2004
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591;z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. ,Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568) oraz art.4’ust.1i 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231,zm.Dz.U.Nr 167 poz.1372,Dz.U. z 2003 r. Nr80 poz.719, Nr.122,poz.1143)


Uchwała XXI/122/04 (21kB) word
Załącznik do uchwały XXI/122/04 (47kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (1 kwietnia 2005, 10:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2573