string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/123/04Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dziec oraz na zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w 2005 rNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art.17 ust.1 pkt.3. pkt.14, art.96 ust.4, art.104 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64,poz.593, Nr 99, poz.1001) oraz w związku z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”

Uchwała nr XXI/123/04
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dziec oraz na zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w 2005 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art.17 ust.1 pkt.3. pkt.14, art.96 ust.4, art.104 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64,poz.593, Nr 99, poz.1001) oraz w związku z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”


Uchwała XXI/123/04 (23kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (1 kwietnia 2005, 10:45:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2697