string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/124/04Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2004W sprawie uśrednienia okresu wieczystego użytkowania działek będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Centrum” w PiątkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/,art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zm./ oraz art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 zm. Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177

Uchwała nr XXI/124/04
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2004


W sprawie uśrednienia okresu wieczystego użytkowania działek będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Centrum” w Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/,art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zm./ oraz art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 zm. Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177


Uchwała XXI/124/04 (23kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (1 kwietnia 2005, 10:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2918