Informacja o LIX sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 8 listopada 2023 r. (środa) o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Informacja Burmistrza nt. realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątek w roku szkolnym 2022/2023.
7. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych  za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 – 2032, 
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 na terenie Gminy Piątek,
d) określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2024,
e) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Piątek,
f) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,
g) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Piątku na realizację zadań pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej  w kościele parafialnym pw. „Świętej Trójcy w Piątku” oraz „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. „Przemienienia Pańskiego, d. św. Wawrzyńca w Piątku”.  
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (2 listopada 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 listopada 2023, 11:59:17)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 listopada 2023, 13:22:06)
Zmieniono: korekta składu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 125