Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportuNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie (1179kB) pdf


Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) mogą zgłaszać swój udział w pracach komisji do dnia 31.01.2014 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, dostępnym  na stronie internetowej oraz w pok. Nr 12.
Formularz (30kB) word
Formularz (29kB) pdf

Ogłoszenie o wynikach konkursu (380kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 stycznia 2014)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2014, 11:22:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (12 lutego 2014, 14:49:31)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2026