Spotkanie dotyczące konsultacji możliwych działań mających na celu niezbędne prace utrzymaniowe i regulacyjne rzeki Moszczenicy ...

Szanowni mieszkańcy gminy Piątek
 
Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi zamierza realizować inwestycję mającą na celu niezbędne prace utrzymaniowe i regulacyjne rzeki Moszczenicy służące przywróceniu bioróżnorodności rzeki oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miejscowości Piątek i przyległych do rzeki terenów rolniczych. W związku z tym trwają prace nad „Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych oraz regulacyjnych wód rzeki Moszczenicy”, które jest wstępną analizą możliwości realizacji inwestycji. Prace realizuje firma MGGP S.A. z Krakowa.
Pragniemy poinformować Państwa, że dnia 23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Piątek o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwych działań w tym zakresie. Z przeszłości Państwo najlepiej wiedzą, że zagrożenie powodziowe jest realne i niepodjęcie dziś żadnych działań doprowadzi do pogorszenia się stanu bezpieczeństwa Państwa posiadłości położonych wzdłuż rzeki. Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi zobowiązany jest do utrzymania koryta rzeki w należytym stanie umożliwiającym między innymi przeprowadzenie wód powodziowych. Niniejsze działania podjęte przez Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi mają służyć poprawie warunków korzystania z wód dla rolnictwa jak również ochronie przeciwpowodziowej.
Dlatego też zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych uczestnictwem i zapoznaniem się z planowanymi rozwiązaniami. Na spotkaniu będzie można podzielić się swoimi opiniami i pomysłami związanymi z tematem spotkania w celu wybrania najlepszego rozwiązania. Jest również możliwość zapoznania się z informacjami poprzez stronę internetową Urzędu Gminy www.bip.ugpiatek.pl  i www.gminapiatek.pl, jak i w Urzędzie Gminy w okresie od 12..01.2015r. do 30.01.2015r. w pokoju nr 19. Opinie i pomysły można również przekazywać faksem: (012) 639 13 81, mailowo:
arkadiusz.srodula@mggp.com.pl, pisemnie, osobiście lub pocztą pod adres:
MGGP S.A. – oddział w Krakowie
 ul. Lea 112
 30-133 Kraków
 z dopiskiem „konsultacje społeczne – Moszczenica”
Zachęcamy do zapoznania się z planowaną inwestycją dla wspólnego dobra mieszkańców gminy i rozwoju gospodarczego.
 
Z ramienia Wykonawcy sprawę prowadzi: Arkadiusz Środula (e-mail: arkadiusz.srodula@mggp.com.pl; tel. (012) 639-17-36)

Mapy (2296kB) pdf
Kompensacje przyrodnicze (49kB) pdf
Kompensacje przyrodnicze - mapy (9941kB) pdf
Koncepcja kanały ulgi (31kB) pdf
Koncepcja kanały ulgi - mapy (5597kB) pdf
Koncepcja poldery (27kB) pdf
Koncepcja poldery - mapy (2612kB) pdf
Koncepcja regulacji koryta (292kB) pdf
Koncepcja regulacji koryta - mapy (2793kB) pdf
Koncepcja wałów (30kB) pdf
Koncepcja wałów - mapy (2849kB) pdf
Koncepcja zbiornika retencyjnego (32kB) pdf
Koncepcja zbiornika retencyjnego - mapy (1095kB) pdf
Roboty utrzymaniowe - mapy (3102kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Środula MGGP S.A. – oddział w Krakowie (9 stycznia 2015)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2015, 11:01:44)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2015, 11:29:33)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479