Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14.07.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,. poz. 267) oraz na podstawie art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015., poz. 199).
zawiadamiam, że w dniu 10.07.2015 r. został złożony wniosek przez Pana Jacka Kubiaka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie napowietrznej linii średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz kablowej linii niskiego napięcia ze złączem kablowo – pomiarowym dla zasilania gospodarstwa rolnego w miejscowości Boguszyce, gm. Piątek.

Treść obwieszczenia (222kB) pdf
Postanowienie (323kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 lipca 2015)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lipca 2015, 11:03:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (23 lipca 2015, 08:42:48)
Zmieniono: dodanie postanowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1519