Uchwała nr V/195/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Roman Drozdowski - przewodniczący
2. Krzysztof Kozik - członek
3. Tomasz Karwicki - członek
uchwala, co następuje:
Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata 2017-2021, z uwagą zawartą w punkcie 6 uzasadnienia.

Uchwała nr V/195/2016 (915kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Drozdowski (21 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 stycznia 2017, 10:10:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084