Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.12.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945).
zawiadamiam

iż firma T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, reprezentowana przez Pana Tomasza Maja, wnioskiem z dnia 17.10.2017 r. (wpływ do Urzędu 23.10.2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.11.2017r. (wpływ do Urzędu 01.12.2017r.), uzupełnionym pismem z dnia 12.10.2018r. (wpływ do Urzędu 19.10.2018r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.11.2018r. (wpływ do Urzędu 26.11.2018r.) zwróciła się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. SB26428 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 21/1 obr. Pęcławice, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2018, 08:26:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473