Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 22.01.2019 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

Zawiadamiam
że w dniu 20 grudnia 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek - Kubiaka Grzegorza:              postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa fermy brojlerów kurzych realizowana na działce, obręb Sladków Rozlazły gmina Piątek”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (2515kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2019, 07:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583