Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja regazyfikacji LNG, stacja SRP ...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Zawiadamiam
że w dniu 15 maja 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - Polska Spółka Gazownicza Sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Ewelinę Muszyńską zam. Piątkowisko, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja regazyfikacji LNG, stacja SRP polegająca na budowie systemowej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz ze stacją podwyższonego średniego ciśnienia oraz całą infrastrukturą techniczną na dz. Nrl75/3 obr. Łęka gm. Piątek”.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 maja 2019, 07:35:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417