Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piątku wraz z odwodnieniem”

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782).
 zawiadamiam
że w dniu 06.05.2020 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie ulicy Nowy Świat w Piątku wraz z odwodnieniem” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 684 położonej    w obrębie geodezyjnym Piątek, gmina Piątek.
 
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski       i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Miejskiego w Piątku      w godzinach urzędowania, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 
Obwieszczenie (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 maja 2020, 13:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563