Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w ramach projektu pod nazwą "Podłączeni - Niewykluczeni. działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8> Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Piątek (2116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 marca 2014)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 marca 2014, 14:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996