Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890 z roku 2016 poz. 195) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22.976,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 38.082,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15.106,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2016 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 18.864.468,74 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 18.864.468,74 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 5.239.872,74 zł.
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 18.504.677,74 zł, w tym wydatki:
a) bieżące:  17.960.365,74 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.239.872,74 zl.
b) majątkowe: 544.312,00 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 30/2016 (973kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 lipca 2016, 10:43:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371