Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2016 z dnia z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2016/2017 .

Na podstawie Art. 5 c pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198) oraz § 10. ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) po rozpatrzeniu wniosków: dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 26.09.2016 r. oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 23.09.2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2016/2017, w podanych terminach:
1)  od 23.12.2016 do 31.12.2016
2)  od 16.01.2017 do 29.01.2017
3)  od 13.04.2017 do 18.04.2017
4)  od 24.06.2017 do 31.08.2017
§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

Zarządzenie nr 37/2016 (249kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 września 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 października 2016, 08:16:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376