Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 50/2016

Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890 z roku 2016 poz. 195, 1257, 1454) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 331.684,36 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.341,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 491.259,36 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 160.916,00 zl, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2016 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 19.967.991,27 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 19.943.991,27 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.029.923,10 zł.
b) majątkowe: 24.000,00 zł.
2) Po stronie wydatków 19.608.200,27 zł, w tym wydatki:
a) bieżące:  19,038.888,27 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.029.923,10 zł.
b) majątkowe: 569.312,00 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 50/2016 (2688kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 listopada 2016, 10:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357