Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 53/2016


Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 10 listopada 2016 r
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2017 - 2021.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Z 2015 r. poz. 532,238, 1117, 1130, 1190,1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454), Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 53/2016 (404kB) pdf
Załącznik (3905kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 listopada 2016, 13:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391