Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 56/2016


Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. Trybie małych zleceń.
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie   art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, tzw. trybie małych zleceń, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Corocznie po uchwaleniu budżetu gminy Wójt Gminy Piątek ogłosi na stronie internetowej,
wysokość środków jakie przeznacza się na zlecanie zadań publicznych w trybie małych zleceń .
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia  regulaminu  przyznawania  dotacji  na realizację  zadania publicznego  przez organizacje pozarządowe w związku z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 56/2016 (1377kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 grudnia 2016, 09:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406