Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 57/2016


Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.602,00 zł,
2. 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 19.191,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161.826,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 142.415,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2016 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 19.987.402,27 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 19.963.402,27 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.037.632,10 zł.
b) majątkowe: 24.000,00 zł.
2) Po stronie wydatków 19.627.611,27 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 19.058.299,27 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.029.923,10 zł.
b) majątkowe: 569.312,00 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 57/2016 (2345kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 09:47:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360