Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 64/2016


Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątek.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 22 ust 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminną ewidencję zabytków Gminy Piątek,

§ 2. Do gminnej ewidencji zabytków włącza się zabytki wymienione w zał. Nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Zarządzenie nr 64/2016 (1467kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 10:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454