Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 65/2016

Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 4 Uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Piątek z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2608 z 2015r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Piątek mogą wynajmować lub użyczać pomieszczenia szkolne lub ich część.
2. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do aktywnego pozyskiwania dochodów z wynajmu, z zachowaniem szczególnej staranności przy wyborze najemców lub korzystających.

§ 2. Ustala się następujące stawki za wynajem lub korzystanie z pomieszczeń...

Zarządzenie nr 65/2016 (393kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2017, 08:55:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432