ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2017
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XXIV/128/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiące integralną część zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 1/2017 (6891kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2017, 11:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396