ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia  1 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art.10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"(Dz.U z 2016 r., poz.1860) oraz art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2016 r. poz.1518)
upoważniam z dniem 1 lutego 2017 r. Panią Marzenę Gałązkę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

Zarządzenie nr 2/2017 (151kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 09:17:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493