ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Piątek do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 36a ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku powołuję do składu komisji konkursowej, jako przedstawicieli Wójta Gminy Piątek:
- Panią Renatę Lepalczyk - Sekretarza Urzędu Gminy Piątek jako przewodniczącą komisji
- Panią Urszulę Kacperską - Przewodniczącą Rady Gminy Piątek jako członka komisji
- Pana Mirosława Żurka - Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Piątek jako członka komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 16/2017 (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 marca 2017, 15:16:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376