ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 marca2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego

Na podstawie art. 36a ust. 1, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłużam Pani Wiesławie Michalak powierzenie stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. tj. do dnia zakończenia działalności Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku.

§ 2. Pani Wiesławie Michalak - Dyrektorowi Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku udziela się pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 17/2017 (373kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 marca 2017, 15:19:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452