ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 406, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Pana Dariusza Struszczaka na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.

§ 2. Powołanie następuje na czas określony czterech lat od dnia 01 kwietnia 2017 r. do 31.03.2021 r.

§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury na czas określony, o którym mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia
2017r.

Zarządzenie nr 19/2017 (164kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 marca 2017, 13:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388