ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 16 marca 2017r.
w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390) oraz uchwały Nr VI/26/ll Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
zarządza się co następuje:

§1. Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w osobie Łukasza Bednarskiego, reprezentującego Komendę Powiatową Policji w Łęczycy, z uwagi na jego rezygnację.
§2. W miejsce odwołanego członka powołuje się Kamila Mikołajczyka- przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 18/2017 (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lipca 2017, 08:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346