ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191,659)
Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwała Nr XXXI/158/17 Rady Gminy Piątek z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 33/2017 (500kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 lipca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 lipca 2017, 08:48:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343