ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2017

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191,659)
Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwała Nr XXXII/160/17 Rady Gminy Piątek z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 36/2017 (158kB) pdf
Załączniki do zarządzenia (2779kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 sierpnia 2017)
Opublikował: Marcin Nadolski (10 sierpnia 2017, 09:26:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412