ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 06 września 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 64/2016 w sprawie przyjęcia gminnej
ewidencji zabytków Gminy Piątek

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz art. 22 ust 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 grudnia 2016 roku wykreśla się zabytki wskazane w rejestrze pod pozycją:
- 3/1450, obiekt - Dwór I, miejscowość - Balków
- 6/1450, obiekt - Oficyna, miejscowość - Balków
- 134/1450, obiekt - Dom mieszkalny, miejscowość - Piątek, ul Senatorska 2
- 55/1450, obiekt - Dom mieszkalny, miejscowość - Piątek, ul Senatorska 3

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/2017 (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 września 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 września 2017, 09:28:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371