ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego dla :
1) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w terminie od 01.08.2018 do 31.08.2018 - przerwa wakacyjna;
2) oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w terminach:
a) od 23.12.2017 do 31.12.2017;
b) od 29.01.2018 do 11.02.2018;
c) od 29.03.2018 do 03.04.2018;
d) od 23.06.2018 do 31.08.2018 - przerwa wakacyjna.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku oraz Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 43/2017 (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 września 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 września 2017, 14:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852