ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 października 2017r.
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Goślub - Osada nr 9,
położonego w obrębie geodezyjnym Goślub, stanowiącego własność gminy Piątek.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) postanawiam:


§1. Powołać Komisję Przetargową celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku usytuowanym w gminie Piątek, obręb geodezyjny Goślub, miejscowość Goślub - Osada nr 9 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli, prawem korzystania z pomieszczenia gospodarczego w ramach pomieszczeń wspólnych oraz udziałem 1/16 w części działki nr 317/28 stanowiących własność gminy Piątek w składzie:
1. Remigiusz Ratajski - przewodniczący komisji
2. Krzysztof Menes - członek
3. Daria Matusiak - członek
4. Rafał Karolak - członek
5. Jacek Michalski - członek

§2. Komisja Przetargowa czynności związane z przeprowadzeniem przetargu i rokowań prowadzi w składzie co najmniej 3 osób.

§3. Do zadań Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania w/w postępowania przetargowego będzie działanie w oparciu o Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia-  

Zarządzenie nr 47/2017 (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 października 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 października 2017, 11:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348