ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek

Na podstawie art. 104 i 1041'3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666 t.j. ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Piątek wprowadza się następujące zmiany:
§ 32. 2 otrzymuje brzmienie: „Wójt Gminy Piątek przyjmuje Obywateli codziennie w godzinach pracy Urzędu, a w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godz. 14:00 - 15:00
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gazecie samorządowej z środka Polski.

Zarządzenie nr 57/2017 (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2017, 15:42:49)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 listopada 2017, 12:44:50)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 412