ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz ait. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.717,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 53.717,00 zl zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 22.886.822,04 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 22.771.186,04 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.317.340,74 zł
b) majątkowe: 115.636,00 zł.
2) Po stronic wydatków 22.194.830,97 zl, w tym wydatki:
a) bieżące: 20.924.608,97 zl, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.317.340,74 zł.
b) majątkowe: 1.270.222,00 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 58/2017 (752kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 listopada 2017, 13:17:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348