ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 06 grudnia 2017r.
w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390) oraz uchwały Nr YI/26/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1.
Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w osobie Iwony Gawęda, reprezentującej Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy, z uwagi na zmiany organizacyjne.
§ 2. W miejsce odwołanego członka powołuje się Roberta Czerwińskiego - przedstawiciela Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 64/2017 (190kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 grudnia 2017, 11:24:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343