ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników  jednostek organizacyjnych Gminy Piątek.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 t.j.) w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 t. j.)
Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątek;
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
2) Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku
3) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku

§ 2
. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - nie może przekroczyć 5.000,00 zł. (brutto)
2) dodatek za wieloletnią pracę - wg odrębnych przepisów
3) dodatek funkcyjny - nie może przekroczyć 2.000,00 zł.(brutto)
4) dodatek specjalny - 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3
. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 4
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 69/2017 (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2018, 07:27:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386