Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2018

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiące integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 2/2018 (6633kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 stycznia 2018, 13:35:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344