Zarządzenie nr 5a/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2018 Wójt Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Zaciągnąć w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Oddział w Piątku kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Piątek w kwocie 300.000,00 zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów z tytułu podatków lokalnych do dnia: 31.12.2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 5a/2018 (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 lutego 2018, 10:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324