Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 01 marca 2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Piątek

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z pózn.zm) oraz art. 8 ust. 1 i 2 i art. 10 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 poz.2191 z pózn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Do Zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 kwietnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Piątek wprowadza się załącznik nr 2 tj. tabelę grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Piątek .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2018 roku.

Zarządzenie nr 14/2018 (311kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 marca 2018, 12:34:14)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 marca 2018, 13:02:08)
Zmieniono: usunięcie błędu w nazwie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505