Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stosownie do art.4'ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) postanawiam;

§ 1.
Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1. Krzysztof Lisiecki
2. Daniel Gorący
3. Anna Sakiewa
4. Anna Urbanek - Grochala
5. Jarosław Matusiak
6. Wiesława Podstawska
7. Janina Wejt - Świątkiewicz

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Piątek z dnia 15 marca 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 18/2018 (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 marca 2018, 08:43:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303