Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 lutego 2018r.
W sprawie : ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Piątek
na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Podstawą do ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątek są:
1) Dane z rejestru wymiarowego podatku rolnego z gospodarstw rolnych Urzędu Gminy w Piątku - stan na dzień 31.12.2017r.

§ 2. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Piątek według stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi 7,26 ha.

§ 3. Przyjmuje się na rok 2018 średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego określona w §2 zarządzenia dla celów zawartych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 13/2018 (314kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 marca 2018, 08:55:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305