Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Udzielam pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1851 ze zm.) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 lutego 20016r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 20/2018 (201kB) pdf 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283