Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny, wydawania decyzji administracyjnych oraz realizacji innych zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.
zarządzam, co następuje:

§1. Udzielam pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny, wydawania decyzji administracyjnych odmawiających przyznania i stwierdzających utratę prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny oraz realizacji innych zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 21/2018 (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251