Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań związanych z prowadzeniem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art.110 ust.7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz.1769 ze zm.) oraz art.9 pkt.5 ustawy z dnia 23 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. z 2017r., poz.1832 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam Panią Ewę Błaszczyk zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Piątek postępowań w sprawie działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania Kart Dużej Rodziny.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pełniącemu obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Piątek Nr 316/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania Kart Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 30/2018 (209kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277