Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 578.222,99 zl, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 578.222,99 zl, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.”, zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą22.968.860,99 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 22.968.860,99 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.885.211,99 zl
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 30.248.292,99 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 21.448.292,99 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.885.211,99 zł.
b) majątkowe: 8.800.000,00 zl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 36/2018 (1534kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 maja 2018, 09:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270